Wij zijn een optimistische kerk waar de liefde van God centraal staat. We streven ernaar het karakter van Christus te tonen in relaties in en buiten de gemeente. Kerk “voor jou en mij”; dat wil zeggen dat iedereen er mag zijn zoals hij of zij is. Klein als we zijn, zijn we betrokken bij elkaars leven en hebben we een heel eigen plaats in de Veenendaalse gemeenschap.
De Kerk van de Nazarener is vernoemd naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus en Hem willen wij volgen. De Kerk van de Nazarener in Nederland maakt deel uit van een internationale kerk die actief is in ca. 160 landen. De 16 Nederlandse kerken zijn lid van “Missie Nederland” en werken samen met verschillende kerken en organisaties.